Viralliset käännökset

 Teemme virallisia käännöksiä suomi-espanja ja espanja- suomi. Monna Laakso on Espanjan ulkoministeriön nimittämä laillistettu kielenkääntäjä. Lista virallisista kielenkääntäjistä löytyy ulkoministeriön sivustolta.  
Katso lisää

Veroedustuspalvelut

Ei-residentin yksityishenkilön, joka omistaa kiinteää omaisuutta Espanjassa, on tehtävä vuosittain veroilmoitus ja Espanjan lainsäädännön mukaan ei-residentin on nimettävä veroedustaja Espanjassa esim. kiinteistökaupan yhteydessä. Espanjan verotoimisto ja muut viralliset tahot lähettävät mahdolliset tiedoksiannot/maksulaput verovelvollisen vero-osoitteeseen. Kahden tiedoksiantoyrityksen jälkeen ilmoitukset...
Katso lisää

Plusvalia-vero

Plusvalía-vero on kunnallinen maan arvonnousuvero, joka peritään kiinteistöjen myynnissä, lahjoituksessa tai perinnössä. Vero määräytyy kiinteistön maan verotusarvon ja omistusajan perusteella (mitä pidempään kiinteistön on omistanut, sitä korkeampi vero).  Veron suuruus vaihtelee kunnittain. Maksuaika on 30 päivää myynnistä tai...
Katso lisää

Myyntivoittovero

Espanjassa yleisesti verovelvolliset henkilöt maksavat myyntivoittoveron Espanjaan kaikista maailmanlaajuisista myyntivoitoistaan (lukuunottamatta verosopimuksissa asetettuja poikkeuksia), kun taas Espanjassa ei-residentit henkilöt maksavat veron vain Espanjassa omistamansa omaisuuden myynnistä.   Veroa maksetaan voitosta, joka syntyy omaisuuden myynnissä. Voitto on myyntiarvon ja...
Katso lisää