Veroedustuspalvelut

Ei-residentin yksityishenkilön, joka omistaa kiinteää omaisuutta Espanjassa, on tehtävä vuosittain veroilmoitus ja Espanjan lainsäädännön mukaan ei-residentin on nimettävä veroedustaja Espanjassa esim. kiinteistökaupan yhteydessä. Espanjan verotoimisto ja muut viralliset tahot lähettävät mahdolliset tiedoksiannot/maksulaput verovelvollisen vero-osoitteeseen. Kahden tiedoksiantoyrityksen jälkeen ilmoitukset...
Katso lisää

Plusvalia-vero

Plusvalía-vero on kunnallinen maan arvonnousuvero, joka peritään kiinteistöjen myynnissä, lahjoituksessa tai perinnössä. Vero määräytyy kiinteistön maan verotusarvon ja omistusajan perusteella (mitä pidempään kiinteistön on omistanut, sitä korkeampi vero).  Veron suuruus vaihtelee kunnittain. Maksuaika on 30 päivää myynnistä tai...
Katso lisää

Myyntivoittovero

Espanjassa yleisesti verovelvolliset henkilöt maksavat myyntivoittoveron Espanjaan kaikista maailmanlaajuisista myyntivoitoistaan (lukuunottamatta verosopimuksissa asetettuja poikkeuksia), kun taas Espanjassa ei-residentit henkilöt maksavat veron vain Espanjassa omistamansa omaisuuden myynnistä.   Veroa maksetaan voitosta, joka syntyy omaisuuden myynnissä. Voitto on myyntiarvon ja...
Katso lisää

Perintövero

  Espanjasta perittävästä omaisuudesta on myös ulkomaalaisten maksettava veroa. Espanjan kansallista ja/tai aluekohtaista perintöverolakia sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa vainaja ja/tai perijät eivät asu Espanjassa. Perintöveron määrä riippuu useasta tekijästä: – perijän sukulaisuussuhde vainajaan (lähisukulaisille ja puolisolle on...
Katso lisää

Omaisuusvero

Omaisuusvero on vuosittainen Espanjassa veroresidenttien yksityishenkilöiden vero, jossa ilmoitetaan koko maailmassa sijaitsevan omaisuuden nettoarvo verovuoden viimeiseltä päivältä. Verovelvollisuuden alaraja on 700.000 euroa, johon saa lisätä 300.000 euroa vakituisen asunnon arvoa, joten suurimman osan henkilöistä ei tarvitse tätä veroilmoitusta...
Katso lisää