Perinnönsiirto Espanjassa

Espanjassa sijaitseva omaisuus tulee siirtää perijöiden nimiin Espanjan lakia ja muotoseikkoja noudattaen. Tästä perinnöstä täytyy aina tehdä perintöveroilmoitus Espanjassa.

Espanjassa omaisuuden siirto perijöiden nimiin vaatii aina asiakirjan, joka allekirjoitetaan julkisen notaarin toimistossa. Tätä varten on hankittava tarvittavat todistukset, osa Espanjasta, osa kotimaasta.

Omaisen menetys saattaa jo sinällään koetella voimia, siinä tilanteessa voi tuntua vaikealta keskittyä Espanjan asiakirjavaatimuksiin perintöön liittyen.

Laakso Law & Advisors, SLP avustaa yksityishenkilöitä, jotka perivät omaisuutta Espanjassa, sekä lakitoimistoja tai muita ammattilaisia, jotka tarvitsevat paikallista asiantuntemusta Espanjan perinnön osalta. Toimistollamme on laaja kokemus erilaisista perintötoimenpiteistä.

Perijöiden määrittämiseksi tulee ensin tarkistaa oliko vainajalla testamenttia Espanjassa tai muualla. Mikäli testamenttia ei ole, tarvitaan virkatodistus tai sukuselvityksiä ja perijät määritellään lain mukaan. Mikäli testamenttia ei ole tai siinä ei ole toisin määrätty, sovelletaan vainajan vakituisen asuinpaikan lainsäädäntöä. Espanjan perintökaari on erilainen kuin esim. Suomen, täällä rintaperillisten lakiosa on 2/3.

Lisäksi tulee tutkia omaisuus kiinteistörekisteristä ja pankeista sekä saada näistä tarvittavat todistukset. Omaisuuden arvo on määriteltävä sen laadun mukaan. Kun kaikki asiakirjat ovat koossa ja tarvittaessa käännetty virallisesti espanjaksi, voidaan perinnönsiirtoasiakirja allekirjoittaa notaarilla. Kaikkien perijöiden täytyy allekirjoittaa asiakirja notaaritoimistossa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuna.

Perinnönsiirrosta tulee tehdä tarvittavat veroilmoitukset (perintövero ja plusvalía-vero) sekä rekisteröidä uudet omistajat vaadittaville tahoille.

Perijöiden tulee myös muuttaa sähkö- ja vesisopimukset nimiinsä ja sopia ne suoraveloitukseen.

Voimme halutessanne edustaa teitä valtakirjalla läpi koko tämän prosessin.

Valtakirjan voi allekirjoittaa notaarilla joko Espanjassa tai kaksikielisenä esim. Suomessa.

Perinnönsiirron jälkeen voitte myös ohjeistaa meidät Espanjassa sijaitsevan omaisuuden myyntiin ja rahavarojen siirtoon teille. Nämä valtuudet voidaan sisällyttää valtakirjaan.

 Huomioitavaa:

– NIE-numero eli Espanjan vero- ja tunnusnumero ulkomaalaisille on pakollinen, ennen kuin perintöä voidaan siirtää.

– Espanjassa on tehtävä perinnönsiirron veroilmoitukset 6 kuukauden kuluessa kuolemasta, tähän voi tarvittaessa anoa toiset 6 kk lykkäystä. Myöhässä jätettyihin veroilmoituksiin lisätään 5% – 20 %:n myöhästymiskorot.

 

Alla lisää tietoa perinnönsiirtoon liittyvistä veroista.

Ottakaa meihin yhteyttä niin valmistelemme kustannuslaskelman ja palveluehdotuksen perinnön hoitamisesta.

PERINTÖVERO PLUSVALIA-VERO
karoliina

Written by

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *